Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/380

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
363
rohho-aja road.

kui arwad tarwis minnewad. Kui lihha-suppi peäl raswa olleks, siis wotta sedda peält ärra, ja panne sedda ka senna jure. Laset sedda siis tassa tulle peäl prunida, wata agga hästi järrel, et se ei körwe ärra, sepärrast pead sa lihha-suppi nattoke hobilt senna peäle töstma, ja need kapstad ka ühhe laia kalla-kulbiga ümber pöörma, et se mis all pohjas olnud, jälle peäle töstetakse. Sepärrast ei pea sa essimesses otsas mitte paljo suppi ühhe korraga peäle wallama, enne kui kapstad sawad ühhe tassa pruun-koldseks. Pärrast woid sa ennam suppi jure wallada, panne siis ka se lihha kapsta sisse, ja lasse sedda keeta; sest keik lihha, mis kapsta sees keedetakse saab head maggo. Kui kapstas jo murre on, ja sa arwad sedda suppi wägga weddela ollewad, siis lasse woid ja jahho nattoke läbbi keeta, et se saab pruun-koldseks, ja te sedda suppi sellega tummiks. Kui seddasinnast kapstast suppi assemel peab södama, siis te sedda Soosti pitkaks, ja walla rohkeminne suppi senna jure, ja kui sa siis annad ülles, siis riwi Muskati peäle. Senna peäle sünnib ka Kortlettid, kalla klimpid, lihha-worsti, ehk tükk pekki panna.


487. Tuwitud walge kapstas pimaga. (Weiskohl mit Milch gestubt.)

Leika kapstad pissokessiks tükkiks löhki, ja keeda neid woi, terwe Pipra, Roosmarini, ja Muskatplomiga lühhikesse lihha-suppi ehk wee sees tümmaks. Keeda siis üks wäddel Witmoos ehk pima-supp, panne nattoke Sukrut sisse, ja kalla

sedda