Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/381

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
364
Keiksuggused

sedda kapsta sekka. Saab se nüüd sedda wisi hästi keenud, siis wispelda 4 ehk 6 munna rebbo, walla nattoke suppi, mis kapsta peäl on, nende jure, ja walla keik ühtlase senna kapsta sekka, ning lasse sedda ülleskeeta. Rapputa agga hästi, et se ei lähhä kokko. Kui sa tahhad seddasinnast roga punnaseks tehha, siis panne pissut wähhi-woid senna jure, nattoke enne kui sa need munna-koldsed sisse panned. Waagna äärte ümber sünnib ka wüllitud wähhid, kalla- ehk lihha-Wrikadellid, Kortlettid, lihha-Worsti, ehk Siiskid panna.


488. Rullaad Kapstast. (Roullade vom Kohl.)

Wotta üks ehk kaks kapsta pead, harri need rohhilissed lehhed peält ärra, keeda neid kanega nattokesse wee ja woi sees. Kui need kapstad sawad tümmaks, siis wotta need peälmissed lehhed peält ärra, ni terwelt, kui neid ial woib sada. Hakki siis need kapsta pead hästi penikesseks, wotta poolt topi sest hakkitud kapstast, ja segga sedda ärra ühhe poole naela penikesseks hakkitud nero-raswa, 8 loti riwi-leiwa, (mis agga essite ühhe poole korteri rösa pima sees on leotud) 6 munna, nattokesse Muskatplomi, ühhe poole lussika täie riwitud Sukro, ning solaga. Kui sa keik sedda olled ümberligutanud ning hästi ärrasegganud, siis wotta need terwed kapsta lehhed, leika need jämmedamad warred seest ärra, ja panne kaht lussika täit sedda seggatud rooga iggaühhe lehhe sisse. Rulli neid kokko, ja se-u need rullid löngaga hästi kinni, nenda et se sissepandud roog

wälja