Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/389

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
372
Keiksuggused

wisi kui happo kapsta pärrast tehhakse; keeda wet nattokesse köömliga, kunni wessi sest maggo saab, kurna sedda, ja keeda sedda kurnatud wet ueste ülles, panne siis kapstad sisse, ja lasse neid üks ainus kord ülleskeeta, ning panne Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Tuwi siis kapstad wäggewa wärske lihha-suppi woi, Muskatplomi, Sukro, ja solaga, ja panne ni paljo wiin-ädikast sisse, et se parrajast happuks saab, ja kui kapstad murredaks lähtwad, siis lasse neid külmaks jäda. Walla agga nattoke suppi se tuwitud kapsta peält ärra, ja hoia sedda Soosti tarwis, mis pärrast saab tehtud, ja kui kapstad on öiete külmaks sanud, siis segga nattoke rööska koort nende sekka. Määri üks tinna wagen pohjast woiga, panne kapstad senna sisse, monni haugi-kalla tükka ka, mis solase wee sees on ülleskuppatud, ja nahk nink keik rood seest ärraharritud. Panne ka keedetud kalla-Wrikadellid, wärsked Ööstrid ja Sampionid ehk Murklid senna sisse, ja wimaks tulleb weel kapstast peäle panna. Panne siis üks kahhekordne Taarti taigna kaas senna peäle, krusi se peälminne kord illusaste wälja, agga need korrad ei pea kumbi paksud ollema. Katta need waagna äred ka taignaga, siis ei sulla naad mitte ärra. Panne siis sedda Pasteti ahjo, mis parrajast on ködud, ja kui se küpseks sanud, ning peab üllesantama, siis keeda se supp ülles, mis essite se tuwitud kapsta peält sai ärrawallatud, ja te sedda munna rebbo, monne lussika täie rösa kore, ja 2 neppo täie nisso jahhoga tummiks, ning panne mao järrel sola sisse. Leika siis üks kaas Pasteti peäle, ja walla ni pal-

jo