Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/390

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
373
rohho-aja road.

jo Soosti sisse, kui agga mahhub; walla sedda, mis üllejääb Soosti-kausi sisse, ja panne se kaas jälle Pasteti peäle kinni. Seddasamma wisi sünnib ka happo kapstast Pasteti tehha, se ei polle agga tarwis sedda ülleskuppatada, egga Ädikast sissewallada, kui agga kapstad isseenneses happud on.


496. Hakkitud Pruunkapstad. (Gehackter Braunkohl.)

Wotta prunid kapstad, harri keik jämmedad warred ning jurikad seest ärra, hakki need kapstad hästi penikesseks, ja keeda neid nisamma sugguse lihha-suppi sees, kui rohhilissed kapstad keedetakse. (wata Num. 484.) Kui sa kapstad paia sisse panned, siis riwi puhtaks kaapitud Petid ja Porganid riwi raua peäl, ja panne neid ka sisse. Kui sa 2 peo täit neist wottad, siis on jo kül, agga Porganid peab rohkem ossa ollema kui Petid; panne ka nattoke Piprat ja Ingwäri sisse. Kui se lihha-supp mitte hea rammokas ja raswanne ep olle, siis panne tükk woid sisse, sest se kapsta-supp peab ikka rammokas ja raswanne ollema. Kui kapstad jo pea küpseks sawad, siis te neid woi ja jahhoga tummiks, ja kui sa arwad tarwis ollewad, siis panne tükk Sukrut ka sisse, ommeti mitte ni paljo, et naad sest maggusaas lähtwad; panne sola ka mao järrel sisse, ja kui sa üllesannad, siis riwi Muskati peäle. Pruun kapstas ei tahha mitte roaks kolwada, ennekui külmad sawad ta ülle käinud, sest muido on ta wägga sitke. Kui ta agga külmaga kange on, siis sünnib sedda

keige-
A a 3