Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/392

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
375
rohho-aja road.

rapputama, ja kaas peab ikka peäl ollema. Se supp ei pea ka mitte wägga pitk, kui agga Kapstaga ühhetassane ollema, et se ikka jääb terwelt. Senna sisse sünnib Kastanid ehk sinnised Rossinad panna. Kui sa annad kapstad ülles, siis riwi Muskati peäle. Panne ka üks suitsetud sea-pea, ehk üks terwe lihha-worst, ehk üks suitsetud härja keel, ehk Kortlettid senna peäle.


498. Ploom-kapstad tuwida rösa pimaga ehk ilma pimata. (Blumkohl so wohl mit als ohne Milch zu stuben.)

Harri keik lehhed peält ärra, ja jätta ükspäinis se pea jälle. Kui pead on suured, siis leika neid parrajaks tükkiks löhki, kuppata neid ülleskeedetud wee sees ülles, et naad tümmaks sawad, ja panne neid Turslagi peäle, et keik wessi peält ärrajoseb. Panne siis woid Kastrulli sisse, lasse sedda ärrasullada, segga nattoke jahho senna sekka, ja lasse sedda läbbi keeta, walla rööska pima peäle, ja wispelda hästi, et ühtegi klimpi sisse ei jää. Kui ülleskeeb, siis panne need kapstad, nattoke Muskatplomi ja Piprat sisse, lasse nattoke keeta, ja panne mao järrel sola sisse, siis on ta walmis. Seddasamma wisi tuwitakse Ploom-kapstad wee, ehk hea lihha-suppiga, siis peab agga rohkeminne woid wotma, ja kui sa üllesannad, siis te neid 2 ehk 3 munnarebboga tummiks, riwi Muskati ülle, ja ehhita neid wälja, nenda kui sa isse tahhad.

499. Ploom-
A a 4