Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/394

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
377
rohho-aja road.

tad, ja need wähhi lakkad, iggaüht issi Turslagi peäle. Walla siis mollemad kokko, ja te sedda ärraseggatud Soosti monne munna rebboga tummiks, ja panne sola mao järrel sisse. Panne kapstad kesk waagna sisse, walla Soost ülle, ja panne need wähhi lakkad waagna äärte ümber. Wähhi sörrad woib ka äärte ümber panna, agga need peawad jämmedamast otsast ärrakoritud sama.


501. Krenaad Ploom-kapstast. (Grenad von Blumkohl.)

Harri Ploom-kapstad puhtaks, ja leika neid sedda wisi katki, et igga tükk näitab wälja, kui üks pissike kapsta pea; need warred leika otsast lühhidelt ärra. Kuppata kapstad ülles, et naad ennamiste küpseks sawad. Woia üks Kastrull ehk Puppetongi Worm külma woiga, ja panne öhhukessed pekki wilokad pohja peäle. Panne siis need kapsta tükkid körwoti hästi tihti pekki peäle, seäa agga, et se kesk paik jääb öäneks. Siis peab sul üks Waars torest wassika lihhast ehk kallast walmis ollema, märi se Waars senna kesk paika kapsta peäle, ni pakso kui üks 5 Kopeki tükk, ja woia sedda wisplitud munnadega. Nüüd peab ka üks Ragu, mis katki leigatud kannast, linnust, ehk norest talle lihhast on tehtud, walmis ollema; kui agga se Ragu saab hallist räästast, kannapojast ehk norest tuist tehtud, siis woib neid terwelt jätta. Kui sesinnane Ragu on külmaks sanud, siis panne sedda omma Soostiga senna Waarsi peäle; märi kord Warsi jälle ülle, agga nattoke

paksem
A a 5