Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/395

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
378
Keiksuggused

paksem kui sedda essimest, ja kinnita se peälminne Waars sellega hästi kinni, mis essite sai sissemäritud. Panne pärrast pekki wilokad, ehk kloppitud wassika lihha tükkid, ehk woitud Pabberit senna peäle, ja lasse sedda ahjus küpseda. Kui se agga peält nattoke kangeks weab, siis pista ühhe auko senna sisse, et aur seest saab wäljakäima, kui se ahjus hakkab keema. Saab se küpseks, siis toppi se auk leiwa tükkikessega, mis wisplitud munna sisse on kastetud, jälle kinni. Kui se pärrast saab ahjus nattoke seisnud, siis kalla se Krenaad kummuli waagna peäle, wotta pekki wilokad ärra, hoia agga kowwaste, et se ei lähhä katki, ja et ühtegi Soosti ei sa wäljajooksma. Seddasamma wisi sünnib ka walge kapstast Krenaadi tehha, siis agga leigatakse kapsta pead tükkiks löhki, ja kuppatakse ülles. Agga se wessi peab essite ni hästi walge kui ka ploom-kapsta peält mahha jooksma, ennekui need tükkid Wormi sisse pannakse. Panne tähhele, et se Ragu mis senna tarwis prugitakse, peab wäggewa ja hea maoga ollema. Kui Ööstrid on, siis sünnib neid ka sissepanna.


502. Portulakid tuwida. (Portulack zu stuben.)

Harri semet otsast ärra, wotta keik lehhed ning penikessed warred, lopputa neid hästi, kuppata ülles, ja panne neid Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Panne woid ja jahho Kastrulli sisse, lasse nattoke läbbi keeta, walla wet ja nattoke jodawat wina senna jure, ning lasse sed-

da