Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/407

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
390
Keiksuggused

ollewad, panne külma wee sisse, keeda neid ühhe wask-riista sees, kunni need tümmaks sawad ja kori neid. Keeda sedda aego nattoke weest, Sukrust ja Parberitsi Sahwtist Sirupi, mis kaunis paks peab ollema, ja wotta wahto hästi peält ärra. Kui se Sirup ni paksuks sanud, et se sörme wahbel pitkaks wannib nago löng, siis panne need Poombärid senna sisse. Ni pea kui nemmad alt küljest klariks sawa, siis pöra neid ümber, mis agga ülleültse klariks sawad, neid wotta järrestikko seest wälja. Kui se Sipup ni wäddel olleks, et se Poombäride ümber kinni ei hakka, siis keeda sedda nattoke kokko. Panne need Poombärid waagna sisse, ja kalla se Sirup, mis siis külm, ja otsego üks maks peab ollema, Poombäride ülle. Tahhad sa need Poombärid walgeks sada, siis polle Parberitsi Sahwti tarwis. Neid sünnib ka wäljakrusitud Sitroni wilokattega wäljaehhitada.


520. Pomm Kuwäär. (Pommes Couverts.)

Kori need ounad, ja kaewa prits-biboga seemne süddamed seest wälja, hoia agga, et need ei lähhä katki, ja kui sa neid olled harrinud, siis panne neid warsi wee sisse. Keeda neid siis wähhä wee sees nattokesse Sukro, 2 tükkikesse terwe Kanneli, ja selle öhhukesse koldse korega, mis ühhe Sitroni peält saab ärrawoetud. Kui ounad tümmaks on sanud, ja keik supp sissekeenud, sis panne neid waagna peäle, misga neid lauale wiakse, ja kui külmaks sawad, siis wotta 4 ehk 6 munna walged, wispelda neid hästi, kunni need kowwaks wahtuks lähtwad, ja kui se waht hästi kow-

wa