Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/408

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
391
rohho-aja road.

wa on, siis panne 2 ehk 3 lussika täis riwitud Sukrut senna sisse, ja wispelda jälle nattoke. Märi siis ussinaste se waht ounade ümber, ja ripputa nattoke riwitud Sukrut ülle, panne warsi ahjo, ja kui need koldse karwasseks lähtwad, siis on se roog walmis.


521. Penjä dö Pomm. (Beignets des Pommes.)

Wotta suuri Porstorpi oune ehk Reinetti, kori ja leika neid löhki, ja wotta seemne süddamed seest wälja. Panne neid monne tükkikesse terwe Kanneliga kahheks tunniks pölletud Wransk wina sisse; pöra nissojahho sees ümber, ja keeda neid klaritud woi sees, kunni need pruun-koldseks sawad, wotta siis seest wälja, ripputa penikest Sukrut peäle, ja klaseri neid ühhe kuma sütte-labbidaga. Neid sünnib ka klaserimatta prukida.


522. Ounad teist wisi. (Aepfel auf eine andere Art.)

Kori need ounad, wotta seemne-süddamed prits-piboga seest wälja, ja panne neid warsi wee sisse. Panne neid pärrast Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb. Segga Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja riwi-leiba, mis Turslagi läbbi on söölutud, ühte. Kasta need ounad 2 hästi wisplitud munna sisse, ja wereta neid siis se ärraseggatud riwi-leiwa sees. Siis peab üks tinnatud ja hästi woitud pläk- ehk wask-wagen ollema, panne ounad senna peäle, ja lasse neid ah-

jo
B b 4