Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/413

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
396
Keiksuggused

tet. Agga Soosti tarwis sünnib üks lussika täis Parberitsi Sahwti Wransk wina assemel wotta, nattoke ennam wet peab ka woetama. Muido agga saab se Soost seddasamma wisi keedetud ja munna rebboga tummiks tehtud, kui ouna Pasteti pärrast praego enne ööldi.


528. Oune waagna peäl pradida. (Aepfel in der Schüssel zu braten.)

Pista kahwliga monned arwad pissikessed aukud ounade sisse, panne neid körwoti höbbe-waagna peäle, ja kalla nattoke Sukro-Sirupi nende ülle. Panne neid ahjo sisse pradima, ja siis woib neid sellesamma waagnaga lauale üllesanda. New woib ka seddasamma wisi pankoki panno sees piisi peäl pradida, agga siis peab süssi all ja peäl ollema; neid peab ka ümber pöörma, et need keikipiddi ühhe tassa sawad praetud. Kui Sukro-Sirupi ei olle, siis panne head ossa Sukrut ühhe pool korteri wee sisse, ja kui se Sukkur on sullanud, siis walla sedda ounade ülle. Kui ounad raud-panno sees sawad praetud, siis peab neid warsi üllesandma; sest kui need kaua panno sees seiswad, siis naad pahha maggo sawad.


529. Praetud ounad paja sees. (Gebratene Aepfel im Grapen.)

Pista kahwliga monned arwad aukud ounade sisse, ja panne nattoke woid ühhe wallatud raud-paja sisse, mis hea tihheda kanega on. Panne ni paljo oune sisse, kui sul tarwis lähhäb, ja kalla

natto-