Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/416

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
399
rohho-aja road.

sikaga ühte puhko ümber. Lasse sedda pärrast külmaks jäda, ja segga siis 3 ehk 4 wisplitut torest munna senna sekka. Wülli sedda seggatud roga kännast igga pool-Porgani sisse, nenda et need wäljanaitwad, kui pooleks leigatud Porganid. Kasta neid wisplitud munnade sisse, ja pista neid riwi-leiwa sisse, mis pool jahhoga on ärraseggatud. Siis peab hea ossa keewad klaritud woid ühhe pankoki panno sees ollema, panne need wüllitud Porganid warsi senna sisse, ja lasse neid keeta, kunni naad kummagil küljel illusat kolläri sawad. Anna siis ülles, ja ehhita neid wälja Perersilli lehtega, mis woi sees on praetud.


534. Jured, misga muud roga wäljaehhitakse. (Wurzeln zur Garnirung.)

Kori Moori-juri, ja leika neid wälja nago kukke harjo, ehk missuguse modo järrel sa isse tahhad; kasta neid siis wisplitud munnade sisse, ja wereta neid riwi-leiwa ning jahho sees, mis kummagist pooleks on ühteseggatud. Keeda neid klaritud woiga pankoki panno sees, ja kui pruun-koldseks sawad, siis wotta neid seest wälja. Sedda woib ka Uritside, Petide, Selleri, ja nairidega tehha. Nendesinnaste pakkitud juurtega sünnib keiksuggust Ragu wäljaehhitada.


535. Silleri tuwida. (Sellerie zu stuben.)

Kori ni paljo Silleri, kui sa arwad tarwis ollewad, harri keik penikessed jured ärra, et need peält ni ühhetassaseks sawad, kui ial sünnib. Keeda neid wee sees, et naad tümmaks lähtwad, ja wot-

ta