Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/437

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
420
Keiksuggused

walla sool-wet, mis hea kange on, senna peäle, et se jääb ülle seisma. Kui sa need Pinnatid tahhad prukida, siis panne neid wee sisse, lopputa monne wee sees hästi, kuppata nattoke ülles, ja walmista neid seddasamma wisi, kui toredgi Pinatid walmistakse.


572. Türgi-Oad sissesolata. (Türkische Bohnen einzusaltzen.)

Harri need oad puhtaks, ja leika neid pool wilto penikessiks träämliks katki; nipea agga, kui sa neid leikad, siis ripputa nattoke penikest sola peäle, et need ei lähhä kuiwaks, ja ei kauta omma rohhelist karwa ärra. Kui keik oad on katki leigatud, siis sola neid kordamissi sisse ühhe puhta werendeli ehk pütti sisse, ja kui se riist täide saab, siis ripputa ka sola wiimse korra peäle. Panne siis üks laud raske kiwwiga peäle, et need hästi kokko wajuwad, ja kui need sedda wisi monni pääw on seisnud, siis woib ennam ubbe senna jure panna, et se riist täide saab, ommeti mitte ni täide, et se sool-wessi äärte ülle mahhajoseb. Panne tähhäle, et se laud ühtlase kiwwiga ni kaua peab peäl seisma, kunni need oad hästi on kokkowajunud, siis woib sedda peält ärrawotta, ja wähhemat kiwwi selle assemel peäle panna, mis agga ni kaua peab peäle jäma, kunni se sool-wessi jääb ülle seisma, siis woib sedda ärrawotta, ja kaas pannakse peäle, et ühtegi roisko ei saa senna sisse tullema. Kui oad sedda wisi sissetehhakse, ja pärrast kelri wiakse, siis neid woib kewwadeni hoida. Kui neist tahhab prukida, siis lop-

puta