Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/438

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
421
rohho-aja road.

puta monne wee läbbi hästi, ja kuppata neid ülles, kunni need tümmaks sawad. Kui need wägga solased olleksid, siis wahheta monni kord teist keewat wet peäle, ja tuwi neid seddasamma wisi, kui toredki oad tuwitakse. Kui need oad wägga kowwad ja sitked peaksid ollema, siis panne agga üks pissike tuhha-kott nende peäle, kui neid ülleskuppatakse, siis lähtwad nemmad murredaks ja rohhilisse karwale. Siis agga peab se sool nende seest hästi wäljaleotud ollema, muido ei aita se mitte. Nende tarwis prugitakse jöe-wet, ja kui neid tuhha-kottiga ülleskupputakse, siis peab neid ülleskeedetud weega hästi lopputadama.


573. Türgi-oad kuiwatada. (Türkische Bohnen zu trocknen.)

Leika Türgi-ubbe, mis mitte ep olle paksud ja sitked, wilto katki. Keeda siis jöe-wet solaga ülles, panne üks kimpoke Petersilli lehti senna sisse, ja kui wessi ülleskeeb, siis panne need oad senna sisse, lasse neid ühhe ainsa korra äre tassa ülleskeeta, panne neid siis Turslagi peäle, et wessi hästi peält ärrajoseb, ja wotta se Petersilli kimpoke seest wälja. Panne neid siis kiwwi waagnade ehk kuiwatamisse soölade peäle, ja lasse neid leige ahjo sees kuiwada. Panne tähhele, et oad peawad ahjo sisse pantama, kui need alles sojad on, ja siis peab hoidma, et need ei saa wägga kowwaste kuiwatud.

574.
D d 3