Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/440

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
423
rahho-aja road.

agga, et nemmad ei ennam, kui üks ainus kord äre tassa ülleskeewad; wotta siis warsi tulle peält mahha, ja la-uta neid linnase ride peäle wälja, ärrajahtuda. Panne neid pärrast kuiwatamisse soölade peäl leige ahjo sisse kuiwama, ja wotta neid mitte seest wälja, ennego nemmad kuiwaks sawad ja külmaks, sest muido lähtwad need sitkeks.


576. Poetud Sukro-herned kuiwatada. (Ausgebulsterte Zuckererbsen zu trocknen.)

Poeta nori Sukro-hernid, ja ripputa nattoke riwitud Sukrud nende peäle. Mnnc neid siis warsi kiwwi-waagnade peäl leige ahjo sisse, pitkamissi kuiwama, hoia agga, et naad liig kowwaks ei saa.


577. Sukro-herne koune kuiwatada. (Zuckererbsschoten zu trocknen.)

Kui pissikessed herned hakkawad kounade sisse sündima, siis noppi kounad warte küljest, ja harri neid puhtaks. Poeta neid siis ömblus noölaga jämmeda lönga peäle ülles, pea üks keewa wee-padda walmis, panne kounad soöla sisse, ja sedda soöla kounadega tükkis paja sisse, ja ni pea kui se üks ainus kord äre tassa ülleskeeb, siis wotta neid seest wälja, ja panne neid, ni pallawalt kui naad on, rättiko wahhel, ja katta neid hästi kinni. Sawad naad külmaks, siis wii neid ühhe hone sisse, kus tuul ei käi läbbi, egga pääw ei paista sisse, waid mis hästi sojaks kötakse, ja panne need löngad herne koundega lae alla ühhest seinast teise kinni, siis jäwad nemmad ikka rohhilisse karwaga.

Kui
D d 4