Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/441

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
424
Keiksuggused

Kui neid prugitakse, siis panne neid ühhe tükki woi, nattokesse Sukro, ja nattokesse penikesseks leigatud Petersilli lehtega külma wee sisse, ja lasse neid tassa keeta. Panne tähhele, et hernede tarwis ikka jöe-wet woetakse, ja neid tuwitakse nendasammoti kui tored hernedki.


578. Rohhilissi pöllo-hernid kuiwatada. (Grüne Ackererbsen zu trocknen.)

Poeta rohhilissi pöllo-hernid, kui need alles nored ja pissikessed on, ja panne neid ühhe arwa linnase kotti sisse. Panne padda weega tullele, ja kui se ülleskeeb, siis tösta sedda tulle peält mahha, ja panne siis se kott hernedega tükkis senna paia sisse, lasse neid seäl sees seista, kunni naad läbbi ja läbbi pallawaks sawad; wotta siis se kott seest wälja, ja lasse keik wet hästi wäljajoosta. Kui herned alles sojad on, siis la-uta neid kuiwatamisse soölade peäle wälja, ja panne neid warsi ühhe leige ahjo sisse, et naad öiete pitkamissi kuiwawad. Neid ei pea ka mitte wägga kowwaks kuiwatadama, waid üksnäs ni paljo, et nemmad ei hallita ärra, kui neid pärrast ühtekokko pannakse. Ja kui need ahjo sees polleks kül kuiwaks sanud, siis la-uta neid ühhe soja kambri sees, kus pääw ei paista sisse, laua peäle wälja. Kui sa neid tahhad prukida, siis panne külma jöe-wee sisse, ja lasse neid tükkikesse Sukroga tassa keeta, kunni naad tümmaks lähtwad, ning tuwi neid nendasammoti kui tored hernedgi omma ennese Soosti sees wähhidega, ehk teist wisi tuwitakse.

579.