Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/449

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
432
Keiksuggused

puta hästi, ja panne neid Turslagi peäle. Ripputa nattoke Lüneburri sola peäle, lasse neid selle solaga ühhe päwa seista, ja panne neid nattokesse Pipra, 3 ehk 4 Muskatplomi lehhe, 4 ehk 5 Neilikesse, 2 ehk 3 Loorbäri lehhe, ja penikesseks leigatud Määreikaga ühhe jämmeda kiwwi-Krusi sisse. Keeda siis wiin-Ädikast ülles, walla sedda pallawalt senna peäle, mässi se Kruus linnase ridega kinni, ja kui se külmaks saab, siis panne need uritsid ühhe klaas-krusi sisse. Panne tähhele: et se määreikas peab peäle, krusi sisse pantama, siis need seiswad sedda parreminne. Se-u pärrast se kruus Pabberiga kinni, siis seiswad nemmad ülle aasta.


588. Melonid, mis ep olle küpsed, Sallati ja Ragu tarwis sissetehha. (Unreife Melonen zum Sallade und Ragou einzumachen.)

Leika need Melonid pitkiti pooleks, wotta seemned lussikaga seest wälja, ja pista küüslauka ehk Rokkanbooli, (Rockenbohl,) ja monne Neilikesse arwast senna sisse. Touka kuiwad sinnäpid penikesseks, ja segga neid nattokesse tougatud Inglise würtsi, ja penikesse solaga, hoöru sellega need Melonid seest ärra, ja se-u neid siis löngaga kokko kinni, et wälja näitwad, otsego olleks naad terwed. Panne neid kiwwi-krusi sisse; keeda head wiin-Ädikast ülles, walla sedda pallawalt senna peäle, et se nende ülle käib. Lasse neid sedda wisi 24 tundi seista, kalla se Ädikas peält ärra, keeda ueste ülles, ja walla sedda pallawalt jälle peäle.

Sedda