Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/451

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
434
Keiksuggused

da neid wee sees tümmaks; kori neid siis holega, et wägga paljo lihha korega peält ärra ei tulle. Leika pärrast süggawat risti selle paksema otsa sisse, ja panne neid körwoti kuiwatamisse ramide peäl ahjo sisse, mis parrajaste pallaw on. Pöra neid saggeminne ümber, et se wars ei körwe ärra, ja et need ühhe tassa kuiwaks sawad. Ounad koritakse torelt, ja need suured leigatakse neljaks, need wähhemad agga kahheks katki; seemne süddamed peab mollemitte seest wäljawottma. La-uta neid siis kuiwatamisse ramide peäle wälja, kuiwata ahjo sees, ja pöra saggeminne ümber, et ka need ühhe tassa kuiwaks sawad. Neistsinnatsist ounadest sünnib ouna-suppi keeta, ja kui neid essite tuwitakse, siis woib ka ouna-koki tehha. Neid prugitakse ka wüllingiks keiksugguste kokide sees.


591. Plumi-marjad Prunellide assemel prukida. (Pflaumen wie Brunellen zugebrauchen.)

Kui Plumi-marjad küpsed on, agga weel mitte tümmad, siis kori ja leika neid poleks, ning wotta kiwwid seest wälja. Panne neid siis kiwwi waagnade peäl ahjo sisse, mis parrajaste pallaw, ja mis sees enne leiba on tehtud. Ni pea kui teine külg on kuiwaks läinud, siis pöra neid ümber, ja kui naad nattoke kangeks sawad, siis wotta ahjo seest wälja, ja panne neid teise päwani ühhe soja hone sisse. Panne neid siis hästi kowwast karpide sisse, ja wahhatud Pabberit alla ja peäle, panne raskust peäle, et hästi kokko wajuwad,

ja