Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/455

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
438
Keiksuggused

da Ädika-sirupi senna jure, et se nattoke käib marjade ülle. Neid marjo prugitakse Sallatiks.


597. Kirsi marja lihha. (Kirschenfleisch.)

Wotta prunid kirsimarjo, mis öiete küpsed on, harri neid puhtaks, wotta kiwwid seest wälja, ja keeda neid tassase tulle peäl hästi, neid agga keetes liguta ühte puhko ümber kunni se Sahwt ja lihha saab seggaseks, ja tösta neid siis pallawalt klas-kruside sisse. Kui need ülle öö on seisnud, siis panne wahhatud Pabberit lihha peäle krusi sisse, ja se-u se kruus ühhe teise Pabberiga kinni, ning wi sedda keldri. Sesinnane kirsimarjalihha sünnib Wüllingiks, Taartide ehk pissikeste Pastetide sees prukida, kui se nattokesse Sukro-sirupiga saab ülleskeedetud ehk Sukroga ühteseggatud. Sedda sünnib ka Soostide sees praetud kalla tarwis prukida. Sedda sünnib ka nattokesse wee ja Sukroga tuwida, ja rööstitud leiwaga issi roaks tehha.


598. Kirsi marjo kuiwatada. (Kirschen zu trocknen.)

Leika pooled warred ärra, ja panne need marjad kuiwatamise ramide peäle, ni arwast, et nemmad teine teisesse ei putu. Wi neid siis ahjo, ni nödra sojaga pitkamisi kuiwama, et naad 2 ehk 3 päwa seäl sees woiwad seista. Needsinnatsed marjad on keigesündsamad tuwida. Neist agga mis suppide ehk teiste roade tarwis prugitakse, woetakse warred hopis ärra, ja kui neid

kui-