Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/458

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
441
rohho-aja road.

et se warsi hakkab keema, muido se kattel lööb roostesseks. Panne siis se kattel marjadega täide; senna sekka woib ka need tümmad marjad wotta, mis toowri sees pohja wajusid, nenda kui Numr. 600 ööldi. Lasse nüüd need marjad penikesseks leigatud Sitroni kore, monninga tükki terwe Kanneli, ja 3 ehk 4 Neilikessega keeta, agga keetes liguta neid ühte puhko ümber. Kui need hästi on kenud, ja ni paksuks lähtwad, kui üks pudder, siis kalla neid Klaas-kruside sisse. Teisel päwal panne wahhatud Pabberid Krusi sisse marjade peäle, ja se-u need Krusid teise Pabberiga kinni, ehk leika männa korest nisuggused lauakessed, mis Kruside peäle sündiwad panna, siis rottid ei woi kahjo tehha, kui neid keldri wiakse. Need sinnatsed marjad seiswad terwe aasta, ja neid sünnib prukida, kui neid Sukro, ehk Sukro-Sirupiga seggatakse. Neid woib ka Sukro, ja nattokesse weega tuwida, ja siis antakse neid röstitud saia wilokattega ülles.


602. Asparrist sissetehha (Spargel einzumachen.)

Keeda wet ühhe tinnatud katla sees ülles, leika Asparrisid otsast tassaseks, ja panne neid senna sisse; wotta agga warsi se kattel tulle peält mahha, ja katta sedda mitme kordse linnase ridega kinni; lasse sedda wisi terwe tunni seista, panne siis need Asparrisid Turslagi peäle, et wessi hästi nörjub peält ärra, wi pärrast tuule kätte wälja, seäl kus pääw ei paista, ja lasse neid külmaks ning kuiwaks jäda. Senni te sool-wet, ja wotta seks üks

toop
E e 5