Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/459

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
442
Keiksuggused

toop wet, ja 24 Looti sola. Kui siis need Asparrisid kuiwad ja külmad on, siis panne neid ühhe Klaas-krusi, ehk puhta pütti siisse, walla sedda sool-wet senna jure, panne üks pissike laud pütti sisse, et Asparrisid wajuwad alla sool-wee sisse, ja panne wimaks kaas peäle. Seddasamma wisi woib ka Artsiokkid hoida, need peawad agga 2 tundi selle pallawa wee sees seisma, ja kummuliste pantama, kui wiakse wälja kuiwama. Kui Asparrisid prugitakse, siis pead neid hästi wäljaleotama, nendasammoti Artsiokkid ka. Neidsinnatsid Asparrisid sündiwad keigeparreminne tuwida.


603. Laugud Sallatiks. (Zwiebeln zu Sallade.)

Need walged Pansk laugud on seks need keigeparremad, agga kui neid ei olle, siis woib ka pissikessi sibbulid prukida, ja siis peab need keigewalgemad nende hulgast ärrawallitsema. Kui need sibbulad weel polle suuremaks kaswanud, kui need pissikessed saksa ma pehkled, ehk kui meie ma suured pehkled, siis wotta neid ülles, wotta se peälminne koor, ja se penike nahk, mis seespiddi on, peält ärra, ja ni pea kui sa neid puhtaks harrid, siis wiska neid korralt sool-wee sisse, seäl sees peawad naad 4 ööd ja päwa seisma. Sesinnane sool-wessi peab ni kange ollema, et üks wärske munna seäl sees uiub, ja sedda peab päwa tagga ueste teggema. Kalla siis sedda sool-wet peält ärra, ja panne need sibbulad ühhe rie sees soöla peäle, et se wessi norjub hästi peält ärra. Wotta siis walget wiin-ädikast, Inglise würtsi, musta Piprat,

terwet