Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/466

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
449
rohho-aja road.

naad omma Sahwti wälja aiawad. Ripputa senna ja tenna tündri sisse Parberitsi marjo, nattoke sola, monningad herned, mis ühhe kuiwa panno sees nattoke on praetud, ja Tilli okse, nende seest peawad agga seemned sama ärrawoetud. Kui need kapstad sedda wisi on sissetougatud, et se tünder pissikesse kuhjaga täis on, siis ripputa nattoke köömlid peäle, katta sedda monne terwe kapsta lehhega kinni, panne nisuggune ümmargune laud kiwwidega peäle, mis ka tündri sisse mahhub, et kapstad hästi kokko wajuwad, ja lasse sedda ühhe parrajaste soja toa sees seista ja hapneda. Kui se öiete on kärinud ja happuks läinud, siis wotta sedda lauda kiwwidega peält ärra, pühhi se laud puhtaks, panne sedda jälle tündri sisse, ning kaas peäle, ja wi sedda ühhe külma hone sisse, siis kapstad seiswad parreminne kui keldri sees. Kui kapstad perre pärrast sissetehhakse, siis woetakse ükspäinis need peälmissed santid lehhed ärra, ja neid hakkitakse ja tehhakse sisse, seddasamma wisi, kui jo ööldud on.


613. Rohhillist kapstast hoida. (Grünkohl zu verwahren.)

Noppi Maltsa lehte, ja wotta puhtaks harritud körwlid ja murru laukud senna jure, lopputa keik wägga hästi, ja kuppata nattoke ülles, hoia agga, et need lehhed ei lähhä katki. Panne siis puhta soölade peäle, et wessi hästi peält ärrajookseb, ja kui se öiete külmaks saab, siis sola sedda Lüneburri solaga kordamissi ühhe puhta pütti ehk werendeli sisse. Panne pärrast üks ümmargune laud

kiw-
F f