Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/467

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
450
Keiksuggused

kiwwiga senna peäle, ja hoia sedda keldris. Kui sa sest tahhad prukida, siis leota essite wee sees, kuppata siis ülles, hakki penikesseks, ja keeda sedda nendasammoti kui tored rohhillissed kapstad keedetakse.


614. Murklid koi eest hoida. (Murcheln vor Mott zu verwahren.)

Tomba need Murklid lönga peält ärra, mis peäl need on kuiwatud, ja panne neid kordamissi ühhe krusi ehk pütti sisse, sola agga korrade wahhel, ja kui sa neid tahhad prukida, siis lopputa neid hästi wee sees.


615. Porganid kuiwatada. (Porkanen zu trocknen.)

Wotta head kaunid Porganid ülles, kui need jo pea sawad täisi kaswanud, pesse hästi, ja kuppata neid wee sees ni paljo ülles, et koor sünnib peält ärratombada. Panne siis laua peäle külmaks sada, kori ja keika neid poikiti öhhukessiks wilokessiks ehk penikessiks träämliks katki; neid woib ka pissokessiks würwliks leigata, nendakui iggaüks sedda tahhab. Siis panne neid kuiwatamisse ramide peäle, ahjo sisse kuiwama, mis wägga soe ep olle. Sawad need hästi kuiwaks, siis peawad nemmad känna koldse karwaga ollema. Siis hoitakse neid kottide sees, ja ripputaksw ühhe hone sisse ülles, kus nemmad ei lähhä niiskeks. Sedda samma wisi woib ka nairid, ja keiksuggusi juri kuiwatada, ja suppide tarwis pru-

kida,