Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/477

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
460
Keiksuggused

läbbi soölutud ollema. Panne 4 munna, üks peo täis tougatud Sukrut, 4 lussika täit sullatud woid, 2 peo täit riwi leiba, ja ni paljo penikest sola senna jure, kui sa arwad tarwis ollewad, ja segga keik teine teisega hästi ärra. Leika raswa sooli ni pitkaks katki, kui sa tahhad, kuiwata neid linnase ridega hästi ärra, panne teine ots wardaga kinni, toppi neid mitte öiete täide, sest naad peawad üllespaisuma, te ka se teine ots wardaga kinni, ja panne neid keewa wee sisse, mis nattoke solatud on. Agga ärra panne wägga paljo worsti ühtlase sisse, et need kitsaste ei seisa, ärra lasse ka mitte wägga kowwaste keeta, sest siis lähtwad nemmad katki. Sawad need nattoke keenud, siis pista ühhe worsti wardaga nende sisse, ja lasse neid 2 tundi tassa keeta. La-uta siis ölgi laua peäle wälja, tomba need worstid hästi öigeks, ja panne neid senna peäle, agga mitte wägga tihti, et need hästi külmaks sawad, ja siis woetakse wardad seest ärra. Needsinnatsed worstid seiswad kül kaks näddalt, kui neid külma hone sees süggise hoitakse, seäl kus külm neid mitte ei rikku.


629. Werre-worst. (Blutwurst.)

Wotta 2 kanno werd, kurna sedda Turslagi läbbi, wotta senna jure 3 poole topi nödra öllut, mis mitte wihha ep olle, ehk rööska pima, ja panne arro pärrast sola sisse. Panne senna jure üks hea lussika täis penikesseks hakkitud sibbulad, katki höerutud ja jöhwi soöla läbbi soölutud Meirami ja Timiani, kassin lussika täis kummagist, ja

pool