Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/478

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
461
Worstid.

pool ni paljo tougatud Piprat ja Ingwäri, ning 3 näppo täit tougatud Neilikest. Wispelda rukki jahho, sedda jämmemat, sedda parrem se on, senna sekka, et se saab ni paksuks, kui üks weddel pudder; panne puhtaks harritud ja würwliks katki leigatud neero-raswa senna sekka, ja wülli keik sedda soolte sisse, et need agga nattoke ennam kui pool täis sawad, issiärranis kui se jahho hea on, ja hästi paisub. Kui sa keik sedda wisi olled ärrasegganud, siis keeda essite katseks üks worst, et sa saad maitsta, kas parrajaste sola ja jahho sees on. Kui pissut jahho sees on, siis se worst jääb tahkeks, ja siis peab ennam jahho jure pantama. Kui keik worstid on walmiswüllitud, siis panne neid keewa wee sisse, mis solatud on, lasse neid tassa keeta, et naad ei lähhä katki, keetes agga, pista ühhe penikesse worsti wardaga nende sisse. Kas werre-worst kül on keedetud, sedda woid sa sedda wisi katsta; wotta üks kuiw worsti warras, pista sedda süggawaste worsti sisse, hoia agga, et se wee sisse ei sa, tomba siis wälja, ja kui se worsti-Wüllmg wardast ei hakka kinni, egga polle tahke, siis se worst jo kül on sanud. Wotta siis need worstid seest wälja, panne neid ölge peäle, mis ühhe laua peäle on wäljalatud, agga mitte wägga teine teise liggi, et naad külmaks ja kuiwaks sawad. Tomba pärrast wardad seest wälja, ja kui neid pestakse ja kuiwatakse ärra, siis woib neid teiseks korraks hoida.

Kekkid tehhakse ka sestsammast taignast, ommeti peab se nattoke kowwem ollema. Kasta käed wee sisse, ja wormi need kekkid ni suuriks kui sa tahhad, sillita siis ärra, ja panne neid sel-

lesam-