Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/485

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
468
Keiksuggused


637. Metworst härja lihhast ja pekkist. (Metwurst von Ochsenfleisch und Schweinspeck.)

Wotta härjast se nero-lihha, ja se penem lihha seestpiddi reiest, harri keik soned ärra, ja leika se lihha ni penikesseks katki, kui suured odra krubid on. Leika ka head raswast pekki ühhest norest seast nenda sammoti katki, agga wotta 2 naela lihha ühhe naela pekki peäle. Sötku sedda kättega hästi ärra, ja panne nattoke öllut, riwitud Muskati, tougatud Piprat, Muskatplomi, ja sola senna jure. Wotta siis härjast suuri raswa-soli, tomma keik raswa peält ärra, ja toppi neid hästi kowwaste teide. Lasse ühtegi tuult wahhele jäda, waid toppides pista wahhest penikesse noölaga soolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Sola siis need worstid sisse ja lasse neid 3 päwa selle samma sola sees seista, agga pöra neid üks kord päwas ümber. Wotta siis kolme tahhalissed kasse-keppid, panne neid pitkiti sedda wisi worstide ümber, et nemmad kolmekantlikkuks jäwad, sw-u hästi kinni, ja suitseta neid 3 päwa külma kaddaka suitsoga. Ripputa neid siis ühhe hone sees ülles, mis mitte wägga paljo ei sa ködud, ja kui naad kuiwaks sawad, siis hoia neid ühhe külma hone sees.


638. Sea kopso worst. (Wurst von Schweins-Lunge.)

Panne need kopsud keewa wee sisse, ja kui se äre tassa ülleskeeb, siis wotta warsi seest wälja, leika neid wiloka wisi katki, ja harri keik soned seest ärra. Leika pärrast würwli wisi katki, ja hakki neid nat-

toke.