Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/486

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
469
worstid.

toke. Wotta ka se südda ja need nerud, mis kuppatamatta, senna jure. Kui keik on hakkitud, siis wotta kolmas ossa sea-raswa, leika sedda ka penikesseks würwliks katki, agga panne tähhele, et se rasw essite ülle öö peab wee sees seisma, ja se lähheb tarwis, et monni kord uut wet senna peäle pannakse. Kui keik sedda wisi on katki leigatud ja penikesseks hakkitud, siis segga sedda teine teisega ärra, ja panne Muskatplomi, Piprat, Ingwäri, nattoke Koriandrit ja sola senna sekka. Toppi siis sedda worsti roga kaunist kawwaste sinni-soolte sisse, ja se-u mollemad otsad löngaga hästi kinni. Te siis nisuggust sool-wet, kui Kaap-wursti pärrast tehti, panne neid worsti ühhe pütti ehk werendeli siisse, ja kui sool-wessi külmaks sanud, siis walla sedda senna peäle. Seddasinnast worsti woib kapsta ja hernede sees prukida. Panne tähhele, et kopsud, nerud, ja keik, mis seast worsti tarwis woetakse, peab ülle öö wee sees seisma, ja üks ehk kaks kord uut wet peäle wallatama, enne kui neid katki leigatakse.


639. Siiskid. (Ziischen.)

Wotta 4 naela selget sea-liha, 2 naela härja-lihha, ja 6 naela selget pekki. Leika se pekk hästi penikesseks katki, ja hakki se lihha weel penemaks. Sötku siis keik seggaminne, ja walla üks pool toop Kannarisäkk-wina, ning panne nattoke Piprad, Ingwäri, sola ja Muskatplomi ehk Muskati senna sekka. Te siis sest pissikessi koki ja panne neid Pritskoki wormi sisse. Tömma siis need soled Prits-trehti peäle, ja mulju se worsti-roog trehri läbbi soolte sisse, et need täis sawad. Seks läht-

wad
G g 3