Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/488

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
471
worstid.

sibbula hästi penikesseks, ja lasse neid woi sees läbbikeeta. Kui keik se külmaks stab, siis wispelda 10 munna, agga 4 munna jurest saab se walge ärrawoetud, ja 6 munna jure jäetakse sedda. Panne siis penikesseks leigatud Petersilli lehte, riwitud saia, hoörutud ja soölutud Meirami, tougatud Piprat, ja nattoke Muskatplomi, selle hakkitud kanna lihha, raswa, Ansjowissi ja sibbula jure. Sötku keik sedda hästi, et se teine teisega öiete saab ärraseggatud. Kui se supp on keedetud, kurnatud, ja külmaks sanud, siis walla sest ni paljo senna sisse, et se saab nago üks paks Witmoos ehk üks weddel pudder. Wülli sedda siis penikeste soolte sisse, et naad pool täis sawad, se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja keeda neid rösa pima ja wee sees, mis pooleks teine teisega on seggatud. Siis woib neid ellik warsi süa, ellik pruun-koldseks pradida, nendasammoti kui need worstid, mis praego enne öppetati teggema.


642. Leiwa worst. (Brodwurst.)

Wotta pool topi rööska pima ühhe naela riwitud saia peäle, wispelda 6 munna hästi, ja wotta se walge 2 munna seest ärra. Panne üks pool nael üddi wee sisse, et se werri hästi seest wäljatommatakse, leika sedda öiete penikesseks, ja wotta keik pissikessed luud holega seest wälja. Harri 8 Looti Korintid puhtaks, pesse ja kuiwata neid linnase ridega. Segga keik sedda hästi ärra sola, ühhe lussika täie riwitud Sukro, Pipra, nattokesse Muskatplomi, ja ühhe poole korteri sullatud woiga, ja wülli sedda raswa-soolte sisse, et need ennamist täis sawad. Se-u mollemad otsad lönga-

ga
G g 4