Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/490

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
473
Puddingid.

katplomi, hoörutud Timiani, nattokesse Passilika, sola ja 3 tore munnaga. Kui se keik hopis ni paljo on tougatud, et se hästi sitkeks läinud, siis wülli sedda lamba soolte sisse, agga mitte wägga täide, sest sis lähtwad nemmad katki, kui se wülling paisub. Se-u mollemad otsad löngaga kinni, ja sillita need worstid ärra. Lasse neid nattokesse woiga rösa pima sees tassa keeta, ja kui on kedetud, siis wotta seest wälja, ja märi neid wähhi-woiga ümberringi. Te Pabberi laekud ni suured, kui worstidki on, ja märi neid pohja peäl ja äärte ümber wähhi woiga, panne siis need worstid senna sisse, ja lasse neid rösti peäl tassa pradida. Agga pöra need worstid ümber, et need ühhe tassa praetakse; leika siis löngad otsast ärra, ja anna worstid omma laekade sees ühhe Salwetti peäl ülles. Needsinnatsed worstid peawad lühhikessed ollema.Keiksuggused Puddingid.


645. Rossina Pudding. (Rosinen Pudding.)

Wotta 26 Looti Rossinad, mis seest kiwwid on ärrawoetud, 10 munna, 10 lussika täit nisso jahho, üks lussika täis riwitud Sukrut, ja nattoke riwitud Muskati ühhe naela woi, ehk hakkand nero raswa peäle, mis seest keik soned holega on ärraharritud, ja segga keik sedda hästi ärra. Ripputa rohkeste jahho ühhe Salweti peäle, panne sedda ühhe kausi sisse, ja kalla se taigen senna peäle, ning

se-u
G g 5