Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/498

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
481
Puddingid.

sees, kunni se piim neist maggo saab, ja kurna need jured seest ärra. Panne siis tükk woid, ja nattoke nisso jahho panno sisse, saab se nattoke läbbikeenud, siis walla se kurnatud piim senna sekka, ja lasse sedda keeta. Se peab siis ni tummi kui üks parrajas Soost ollema. Saab se Pudding Salwetti seest waagna peäle pandud, siis walla sedda Soosti ülle.


654. Kapsta Pudding. (Kohl-Pudding.)

Te essite üks Waars kallast ehk lihhast, leika siis pea-kapstad monningaks tükkiks löhki, ja keeda neid wee sees hea tükki woi, Pipra, Muskatplomi, ja solaga, nattoke ennam kui pool-küpseks. Sawad need kapstad seest wäljawoetud, siis panne neid Turslagi peäle, et se wessi hästi nörjub peält ärra. Wotta siis lussikaga monningad klimpid sest Waarsist, lasse neid sellesamma kapsta-suppi sees keeta, ja leika neid siis pissikesseks tükkiks katki. Kuppata Murklid ülles, piggista wet seest wälja, harri puhtaks, ja keeda neid nattoke, woi sees. Kasta üks Salwet soja wee sisse, ja panne sedda ühhe süggawa waagna sisse. La-uta siis se tores Waars öhhukeste selle märjaks kastetud Salwetti peäle wälja, ja panne need ülleskuppatud kapstad, mis seest need jämmedamad warred jo enne peawad ärrawoetud ollema, Murklid, moningad rasokessed woid, need katki leigatud Wrikadellid, nattoke Muskatplomi ja sola kordamissi senna peäle. Kui siis se Pudding ni suureks sanud, kui sa tahhad, siis la-uta jälle torest Waarsi peäle, ja wata hästi järrel, et

se
H h