Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/513

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
496
Keiksuggused

ümberringi peält ärra, ja leika sedda sisso öhhukessiks wilokaks katki. Wotta 16 Loti neist katki leigatud saia wilokattest ja leota neid hästi pool neljat korteri rösa pima sees. Saab se leib wägga hästi leotud, siis wotta üks kiwwi-Kastrull, woia sedda wärske woiga hästi ärra; panne siis üks kord leotud leiba senna sisse, ripputa nattoke Sukrut ja Kannelit peäle, ja wiimselt panne ükskord sissetehtud ja würwli wisi leigatud Pomerantsi koort senna peäle. Panne sedda wisi kord korra peäle, kunni keik leib jo sees on, ja kui nattoke sest pimast, kus sees se saia leib sai leotud on üllejänud, siis walla sedda ka senna peäle. Wispelda 6 munna poole korteri rösa kore ehk pimaga hästi seggamissi, walla sedda senna peäle, ja lasse Puddingit ahjo sees küpseda. Annad sa roga ülles, siis mässi üks Salwet illusaste selle kiwwi-Kastrulli ümber, ja siis süakse sedda sojalt ilma Soostita. Kes tahhab tehko sedda Puddingit ilma Pomerantsi koreta, agga siis saab se Sukkur ja Kannel selle leotud leiwaga ärraseggatud. Sedda woid ka ühhe koki-wormi sees küpsetada, ja siis wormiga tükkis laua peäle üllesanda. Sesinnane Pudding on wägga tümma, sepärrast ei sünni tedda mitte Wormi seest waagna peäle kallata. Piisi peäl woib sedda ka küpsetada.Keiksuggused Kokid.


670. Taarti taigen. (Torten Teig.)

Pesse holega keik sola woi seest ärra, kloppi sed-

da