Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/515

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
498
Keiksuggused

wäljakrusida kui kegi tahhab. Panne siis se pohjataigen Pabberi peäle, la-uta Wüllingit senna peäle wälja, ja seäa, et need äred wägga laialt ei jää ilma Wüllingita. Panne siis se teine taigna tük, mis jo enne wäljakrusitud peab ollema, kaneks senna peäle, kasta agga äred nattoke weega, et naad sedda parreminne teine teisest kinni hakkawad, ja küpseta pärrast sedda Taarti, Pabberi peäl ahjo sees. Kui sedda Taarti träämli-kanega tehhakse, siis leika koki-rattaga penikessi träämlid sest tükkist wälja, mis kane tarwis on tehtud, ja panne neid ruti wisi Wüllingi peäle. Agga siis peab ka ühhe ni laia träämli wälja leikama, kui äre ümber tarwis lähhäb; sedda peab siis ümber pannema, ja kännaste wäljakrusima. Sestsammast taignast woib ka pissikessi Pastetid tehha, kui sedda öhhukeste wäljarullitakse, ja pissikeste Wormide sisse pannakse. Nende sisse woib keiksuggust Wüllingit panna, ja neid kaetakse penikeste taigna träämlittega kinni, mis ruti wisi peäle pannakse.


671. Taarti taigen teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Te taignast seddasamma wisi kui Mandli Muslid, ommeti sünnib seks nattoke ennam pima wotta, et sedda laua peäl woib wäljarullida. Nisugguse Taarti peäl peab ikka üks träämli kaas ollema, mis kitsokessist taigna träämlist tehhakse, ja ruti wisi peäle pannakse. Muido agga sawad needsinnatsed Taartid nendasammoti kui teisedki Wüllingiga walmistud; agga happud Wüllingid on nende tarwis need keigeparajad.

Keik-