Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/520

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
503
Kokid.

agga teiste Taartide tarwis, leika sest 8 ehk 9 ni suuri ümmargussi tükkid wälja, kui üks pu-talrik, ehk suuremad ellik wähhemad, nenda kui sa isse tahhad; pista noa otsaga nende sisse, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Sawad need küpseks, siis wotta ühhe ni suure ümmargusse plekk-plati, kui need kokidki on. Panne essite üks kook plati peäle, ja senna peäle tulleb siis ouna-Mosi panna, mis Sukro sees keedetud on. Katta sedda ühhe teise kokiga kinni, ja panne tuwitud Prunellid senna peäle. Sedda wisi peab kord korra peäle pannema, kunni keik kokid sawad ärrapandud. Agga wiimne kord peab Wülling ollema, ja neid kokid peab ni ühhe tassa seädma, kui ial woib. Wispelda siis 8 ehk 10 munna-walget ni kowwaks wahtuks, et sest sünnib noaga wotta, ja woia se Taart peält ja ümberringi sellesinnatse wahtoga. Saab se Taart woitud, siis ripputa riwitud ja soölutud Sukrut ülleültse senna peäle. Siis peab sinnul head pakso Parberitsi Sahwti, mis sukroga on ärraseggatud, käe jures ollema, ja mali sullega nisuggused kirjad Taarti peäle kui sa tahhad ja moistad; agga sa pead ruttama, sest kui sa aega wiwitad, siis se munna walge langeb kokko. Sa woid ka kirjo Sukrut peäle ripputada. Panne sedda siis ahjo sisse, mis wägga pallaw ep olle, agga seäl sees ei pea se kaueminne seisma, kuid et se kuiwaks saab, et se punnane Koläär ei pleki ärra. Laua peäle peab sedda Taarti sellesamma platiga üllesandma, mis peäle se pandud on. Kes tahhab, wotko parremat Wüllingit, nenda kui keiksuggusi sissetehtud marjo, ja Pomerantsi lihha. Sedda kirjo-

maks
I i 4