Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/521

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
504
Keiksuggused

maks se saab, sedda parrem se on. Seddasinnast Taarti woib ka nendasommoti klaserida, kui seddagi, mis praego warsi peab näidetama, ja siis sa woid Parberitsi Sahwti ehk kirjo Sukroga sedda samma wisi Koläri temmale anda. Kes Sukrut ei tahha ärrakullutada, wotko Parberitsi Sahwti.


682. Klaseritud kokid. (Glasirtes Gebäcklis.)

Te seddasuggust taignat, kui Korani koki tarwis, agga nattokesse wähhema Sukroga, ja rulli sedda ni paksuste wälja, kui üks wie koppeki tük. Leika siis sest wäljarullitud taignast keiksuggusi lillikessi ehk muud Munstrid wälja, panne neid Pabberi peäle, ja küpseta neid ahjo sees. Te sedda aego kahhest munna walgest üks Klasuur, panne head penikest Sukrut, mis riwitud ja Wlori soöla läbbi soölutud on, senna sekka, et se hästi paksuks saab, ja peksa sedda pu-lussikaga hästi, et se öiete sitkeks lähhäb. Kui need kokid on küpsed, ja külmaks sanud, siis panne sissetehtud Kirsi-Soostra-poola- ehk waarmarjo nende peäle, agga mitte wägga äre peäle. Ühtegi Sirupi ei pea marjade sekka tullema ja neid ei pea pakseminne, kui agga marri marja körwa, peäle pantama. Woia siis se Klasuur ühhe laia noaga ülleültse senna peäle, ja ni pea kui se saab tehtud, siis panne warsi üks kook teise järrel ahjo sisse, mis mitte wägga soe ei pea ollema. Saab se Klasuur ahjo sees kangeks, siis on need kokid walmis.


683. Murre Taigen. (Mürbteig.)

Wotta pool korteri wet, 2 munna rebbo, ja nat-

toke