Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/522

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
505
Kokid.

toke nisso jahho, te sest üks taigen, mis ni pehme peab ollema, et sedda waewalt woib rullida. Wotta siis pool ni paljo woid, kui sinul taignat on, pesse keik sola hästi seest ärra, ja kloppi sedda kokiks wälja. Saab se taigen Taarti rulliga wäljarullitud, siis panne se woi senna peäle, lö se taigen woi ümber kokko, ja rulli sedda 3 ehk 4 korda, kunni se taigen woiga saab hästi ärraseggatud. Rulli pärrast wägga öhhukesseks wälja, ja panne sedda Wormi sisse, kus sees sa tahhad koki küpsetada. Sesinnane taigen saab nisugguste kokide tarwis prukitud, mis ilma selleta mitte ei seisa ko-us.


684. Lemoni Kook. (Lemonkuchen.)

Wotta 4 Lemoni, wotta kored kaunist paksuste peält ärra, hoia agga, et lihha ei tulle korega ärra. Panne need kored ülle öö wee sisse, et se sool saab hästi seest wäljatombatud, ja keeda neid siis teise wee sees, et need öiete tümmaks lähtwad. Panne neid pärrast ühhe ride peäle, et wessi hästi peält ärra nörjub, ja lasse neid külmaks jäda. Touka neid siis penikesseks kui üks taigen, ja wotta 8 Loti maggusad Mandlid ning monningad wihha Mandlid, kori ja touka neid hästi penikesseks, wotta ka 16 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, 10 munna, 5 walgega ja 5 ilma walgeta, ja 16 Loti klaritud woid. Liguta siis Mandlid, Sukro, munnad ja need tougatud kored hästi ümber, agga ikka ühhe käe järrel, nenda kui Mandli Taartiga tehhakse, ja kui se on walmis, et sedda ahjo sisse woib panna, siis walla se woi senna jure, ja segga sedda

selle
I i 5