Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/527

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
510
Keiksuggused

munna walget ühhe teise riista sisse. Wotta üks nael riwitud ja soölutud Sukrut, ja ni paljo Puudrit ehk head nisso jahho, kui 6 parrajaste suured munnad wagiwad. Kui sa nisso jahho wottad, siis lasse sedda essite soja sees nattoke kuiwada. Wispelda siis munna walged wahtuks, walla rebbud senna jure, ja wispelda hästi, panne siis se Sukkur senna sisse, ja wispelda ühte puhko peäle, kunni se Sukkur saab sullanud, ja need munnad hakkawad paksuks sama. Panne wiimselt jahhud tassa ligutades senna sisse, et se koki taigen ei anna ennast mahha, ja tösta sedda warsi ahjo sisse, ehk küpseta sedda müri peäl, tullega alt ja peält.


693. Süster kook. (Süsterkuchen.)

Panne üks nael woid ühhe poole tobi rösa pima sisse, ja seäa sedda tullele; kui tahhab ülleskeeta, siis tösta tulle peält mahha, ja lasse sedda ühhe tunni aega seista. Saab se woi pima peäl angunud, siis tösta sedda lusikaga peält ärra ühhe teist riista sisse, et ükspäinis selge piim järrele jääb. Panne ühhe naela head nisso jahho selle ärrawoetud woi sisse, ja sötku sedda kulbiga hästi, panne siis 7 munna, monni hawalt, hästi ümberligutades, senna jure, ja wiimselt tulleb üks lussika täis head permi senna sisse panna, mis ka senna sisse hästi peab seggatama. Woia siis se Worm klaritud woiga, ripputa riwi leiba ehk nisso jahho senna peäle, ja kalla se koki taigen sisse, ning lasse sedda piisi peäl ehk ahjo ees üllestousta, kaas agga peäl. Saab se üllestousnud, siis küpseta sedda ahjo sees.

Agga