Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/53

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
36
Keiksuggused

na sisse. Kui sajad hästi on leotud, siis jäwad marjad nende peäl kinni; se näitab siis kännaste wälja. Seddasamma wisi woib ka kuiwatud kirsi marjust suppi keeta, ja siis pannakse sisse tehtud marjo saia wilude peäle.


39. Pluumi supp. (Pflaumensuppe.)

Wotta pool korter Perl-krupid ehk jämmedad kruupid, lopputa neid hästi, panne külma weega tullele, ja wotta wahto peält ärra. Kui keeb ülles, siis panne tükk woid ja 1 naela Pluumid, mis hästi on pestud, senna sisse, lasse siis seeta, et tangud hästi paisuwad, ja Pluumid katki keewad. Kurna siis Turslagi läbbi, ja wa-uta keik rammo Pluumide seest wälja, et suppil saab kange marja-maggo, ja te sedda maggusaks. Kui supp saab üllesantud, siis panne röstitud leiwa wilokad sisse, ning Sukrut ja kaneelt peäle. Kes ei tahha paljo Pluumid kullutada, se wotko punnast marja Sahwti, se annab head maggo ja illusat koleri. Kes Perl-tango armatseb, woib neid suppi sisse jätta, agga siis peab kassinaminne Pluumid wotma, ja kiwwid nende seest wälja leikama, enne kui neid sisse pannakse. Sedda suggu tangudest woib ka suppi ilma Pluumita keeta; agga siis antakse suppile maggo jodawa wina- ja Sukroga. Seks sünnib ka marja- ehk Sitroni-Sahwti wotta, ja siis pannakse Rossinad ehk Korintid sisse.

40. Riisi