Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/533

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
516
Keiksuggused

wisi katki, ja te poole ossa pankoki panno sees woiga pruniks, ja wotta üks peo täis hästi puhhakstud, pestud, ridega kuiwatud ja nattoke kuppatud Korintid senna jure. Wispelda siis 5 munna hästi, ja walla üks werendeli korter sullatud woid, mis jo ennamiste ärrajahtunud on, senna munnade sekka; walla senna jure poolt toopi rööska pima, ja panne nattoke Sukrut, se prunitud ja prunimatta leib, ning need Korintid senna jure. Segga keik hästi ärra, woia se koki Worm külma woiga, kalla se taigen senna sisse, ja lasse sedda küpseda.


705. Sitroni kook waagna peäl küpsetud. (Citronkuchen, in der Schüßel gebacken.)

Woia ühhe tinna ehk höbbe waagna wärske woiga, riwi se peälminne koldne koor Sitronide peält riwe rauaga ärra, ja leika need Sitronid katki, wotta keik lihha seest wälja, ja harri keik nahhad ärra. Wotta 3 korteri rööska koort ehk pima, ja wispelda 6 munna, üks pool lussika täis Oransi ehk Rosi wet, ja nattoke Sukrut senna sekka. Kasta wärsked Sukro leiwad selle ärraseggatud pima sisse, on need agga wannad ja kowwaks läinnd, siis leota neid nattoke, agga mitte ni paljo, et need katki lähtwad. Panne siis essite üks kord Sukro leiba selle woitud waagna sisse, siis üks kord Sitroni lihha, ja ripputa hästi Sukkrut ja sedda riwitud Sitroni koort peäle. Sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni keik jo sees on, agga wiimne kord peab Sukro leib ollema. Walla siis ni paljo sedda seggatud pima peäle, kui waagna sisse mahhub, ja tösta sedda ahjo sisse

küp-