Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/534

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
517
Kokid.

küpseda. Saab se ahjo sees ürrikesse aja seisnud, siis wotta seest wälja, ja walla jälle sedda pima peäle. Kaks korda peab koki ahjo seest wäljawoetama, ja sedda ärraseggatud pima peäle wallatama, agga se piim ei pea kummagi korra wahhel pruniks sama, waid et se ennast nattoke kangeks weab. Kui sedda koki tinna waagna sees küpsetakse, siis ei pea se wagen suurem ollema, kuid et neid äri ka woib kinni katta, siis ei sulla need mitte ärra. Woid peab ka pohja ja äärte peäle woidma. Kui se kook wägga happuks jääb, siis woib Sukrut temma tarwis laua peäl prukida. Seddasamma wisi sünnib ka wärskid marjo, nenda kui waar-soostra- ja kirsi-marjo walmistada, agga kiwwid peab kirsi marjade seest wäljawoetama. Sedda sünnib ka sissetehtud marjadega tehha.


706. Sitroni kook. (Citronkuchen.)

Riwi se koldne koor 6 Sitroni peält riwi rauaga ärra, hoia agga, et ühtegi walget koort senna sekka ei tulle. Leika siis need Sitronid katki, ja harri keik kored ja öhhukessed nahhad ärra, ja wotta igga Sitroni peäle 2 lussika täit riwitud Sukrut ja 3 munna rebbo; 6 Sitroni peäle saab 4 munna walget woetud. Peksa need munna rebbud ja se Sukkur, kunni need paksuks lähtwad, ja kalla neid ühtlasse selle riwitud koldse Sitroni korega, tassa ümberligutades, senna Sitroni lihha peäle. Wispelda need munna walged kowwaks wahtuks, ja segga neid ka senna sisse. Siis peab sul üks murre-taigen Wormi sees walmis ollema, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda hästi küp-

seda.
K k 3