Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/538

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
521
Kokid.

et leiba ja Mandlid sellepärast igga korra wahhel peab pantama, et need kirjud Kolärid sedda parreminne wälja paistwad.


711. Marja kook. (Beerkuchen.)

Tuwi need marjad Sukroga wägga lühhikesse suppi sees, ja te pimast, jahhust ja munnast 2 öhhukest pankoki. Woia siis ühhe plekk-talriko woiga, panne se teine pankook talriko peäle, ja siis need tuwitud marjad senna pankoki peäle; jätta agga koki ümber ühhe sörme laiusse äre, mis ilma marjata peab jäma, ja woia sedda äärt ühhe kloppitud munnaga. Panne siis jälle se teine kook senna peäle, ja te et need äred ühte kinni hakkawad. Kes ennam pankoki tahhab tehha, ja marjo igga koki wahhel panna, se tehko sedda. Wotta siis 6 munna walget, wispelda neid kowwaks wahtuks, ja märi sedda ühhe laia noaga koki ülle, ja ripputa riwitud ja soölutud Sukrut senna peäle. Lasse sedda ahjo sees küpseda, kunni ta pruunkoldseks saab, siis on ta walmis, ja peab sellesamma talrikoga laua peäle üllesantama, mis peäle ta panti. Seddasinnast koki woib masikattest, soostra- ja waar-marjust tehha, ehk ka Kirsi-marjust, kui agga kiwwid woetakse seest wälja.


712. Soostra marja kook. (Johannisbeerenkuchen.)

Wotta üks pool toop küpsid punnasid soostra marjo, mis warte küljest ärranoppitud on, 8 munna, 16 Loti riwitud nisso saia, 12 Loti riwitud Sukrut, pool korterit rööska koort, pool teist korterit

röös-
K k 5