Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/542

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
525
Kokid.

sees seista, kunni ta parrajaste pruniks saab. Panne tähhele, et se ahhi peab hästi ködud ollema. Kui se libbesola wessi solane kül ep olle, siis peab sest ennam, kui poolt korterit wotma. Kui se kook on küpstud, siis peab se soost ka walmis ollema. Sedda tehhakse sedda wisi: Wotta poolt topi rööska pima, keeda sedda ühhe tükkikesse wärske woi, ja Sukroga ülles, te sedda 5 munna rebboga tummiks, nago üks Witmoos, agga wispelda essite nattoke jahho munnade sekka. Kui se kook saab üllesantud, siis peab sedda holega üllesandmisse waagna peäle pannema, nattoke Soosti ülles wallama, ja kannelit ning Sukrut peäle ripputama. Se Soost, mis järrele jääb, peab kausi sees laua peäle antama.


718. Walge kapsta kook. (Weiskohlkuchen.)

Leika walget kapstast nenda kui Sallatikski katki, keeda wee sees, kunni se jo pea küpseks saab, ja panne sedda Turslagi peäle, et wessi nörjub peält ärra. Kui se külmaks saab, siis panne pool Loti riwi leiba ühhe korteri rösa pima sisse. Wispelda 6 munna hästi, kalla neid pima sekka, ja panne Sukrud, nattoke Muskatplomi, ja ühhe korteri täis sest kedetud kapstast senna jure. Tösta 3 lussika täit Sullatud woid 8 Loti riwi leiwa peäle, ja kui se leib woi sees hästi on ärraliggunud, siis segga keik hopis teine teisega ärra. Woia se Worm külma woiga, kalla se koki taigen senna sisse, ja lasse sedda küpseda.


719. Pinati kook. (Spenatkuchen.)

Kuppata Pinatid ülles, piggista wet hästi seest

wäl-