Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/545

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
528
Keiksuggused

wispelda üks korter rööska pima, 3 munna, nattoke penikesseks tougatud Sukrut ja tougatud Kannelit seggaminne. Woia siis ühhe waagna klaritud woiga hästi, ja walla se wispeldud piim Nuudliga tükkis senna sisse. Panne se wagen ahjo sisse, ehk ühhe keewa wee paja peäle, katta sedda kinni, ja panne sütte tuld kane peäle. Wata agga hästi järrel, et Nuudlid mitte ei körwe ärra; ja ni pea kui se piim lähhäb paksuks, kui üks pehme Pubbert, siis on ta walmis.


723. Wähhi kook. (Krebskuchen.)

Wotta 40 wähki, lopputa neid hästi, ja harri holega keik ärra, mis ei kolwa. Touka neid torelt korega tükkis, hästi penikesseks. Walla siis poolt topi rööska pima nende peäle, ja hoöru neid ühhe arwa jöhwi ride sees, et ni paljo lihha, kui ial sünnib, ride läbbi käib. Panne 2 lussika täit tougatud Sukrut, nattoke Muskatplomi, Piprat, nattoke sola, üht korterit sullatud woid, ja 8 munna rebbo selle läbbi hoörutud wähhi lihha sekka, ja segga keik sedda teine teisega hästi ärra; agga need munna walged peab issipäinis ühhe riista sisse pannema. Woia siis üks Kastrul ehk Koki Worm woiga hästi, ja hakka need munna walged wispeldama, nattoke enne kui sedda koki ahjo sisse peab pantama. On se ahhi walmis, siis panne need munna walged, ja 8 Loti penikesseks tougatud nisso webakkid selle teise seggatud roa sekka. Kalla siis se koki taigen Wormi sisse, ja lasse sedda ahjo sees küpseda. Wotta sedda aego 20 wähki, te nende koortest wähhi woid, ja lasse sedda tehtud woid,

pissi-