Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/547

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
530
Keiksuggused

sekka, et need kokid waewalt kannatawad panno sees ümber pöörda. Te neid agga mitte ni öhhukessiks, kui neid, mis praego enne öppetati teggema, ja lasse neid külmaks jäda. Keeda senna tarwis üks munna-piim 3 munnast, poolest tobist rösa pimast ja nattokesse jahhust, ja lasse sedda ka külmaks jäda. Woia siis se koki Worm woiga, mis wägga solane ep olle, ja tösta 3 lussika täit sedda munna-pima, ja üht lussika täit sullatud woid senna sisse, ning panne riwitud Sukrut, penikesseks tougatud Kannelit ja Kardemomid senna jure. Panne üks pankook senna peäle, ja la-uta lussikaga 3 lussika täit munna-pima ülleültse ülle se koki, ja panne jälle üks lussika täis woid, Sukrut, Kannelit, ja Kardemomid senna jure, ja wiimselt senna peäle üks pankook. Ja sedda wisi peab kord korra peäle pantama, kunni need pankokid otsa sawad, agga se wiimne kord peab munna-piim, woi, Sukkur, Kannel ja Kardemomid ollema. Panne siis koki ahjo sisse küpsema, wotta agga üks ehk kaks korda seest wälja, ja lahhuta need äred nattoke lahti, nenda et se munna-piim hästi saab koki ümber joosta. Saab se kook küpseks sanud, siis keeda üks tummi munna-piim, mis Soosti tarwis prugitakse; kalla se kook waagna peäle kummuli, walla muist munna-pima koki ülle, ja mis järrele jääb, peab sojalt hoitama, ja kausi sees laua peäle antama, et sedda koki jures woib süa. Agga Sukrut ja Kannelit peab koki peäle ripputama.


726. Puder Kook. (Puderkuchen.)

Wotta 20 munna rebbo ja 10 munna walget;

wis-