Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/553

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
536
Keiksuggused

seks. Wotta siis poolt topi rööska pima, ja hea peo täit maggusad Mandlid, ja touka neid hästi penikesseks. Lasse se piim ühhe tükki Kanneli, ja nattokesse Sukroga keeta, ja panne siis need Mandlid senna sisse. On need Munkid küpsetud, siis panne neid, nattoke enne, kui neid üllesantakse senna pima sisse, et nemmad läbbi ja läbbi pallawaks sawad. Kui se piim 2 korda äre tassa ülleskeeb, siis on need Munkid walmis. Anna neid pärrast ülles, ja walla sedda pima peäle.


736. Käks. (Der so genante Käks.)

Wotta pool naela woid, pesse se sool hästi seest wälja, ja peksa sedda kulbiga ühhe süggawa kiwwi waagna sees, et se nago wahto lähhäb; panne siis senna jure üht naela riwitud Sukrut, 14 munna, agga 6 munna seest peab se walge mahha jäma, 12 Loti head nisso jahho, üht Loti Kannelit, nattoke Muskatplomi, poolt Loti Kardemomid, nattoke Sukkati, mis würwliks on leigatud, ja üht lussika täit Kannari säkk wina. Segga keik teine teisega hästi ärra, ja küpseta sedda siis pissikeste Pasteti Wormide sees ahjus. Agga neid Wormid peab hästi woidma, enne kui se taigen nende sisse pannakse. Neid woib ka Pabberi peäl küpsetada, ja köwweraks, nago woi-Munkid muljuda.


737. Wee Munkid. (Wassermunken.)

Seäa poolt topi wet tullele, panne pool naela woid senna sisse, liguta ümber, kunni se ülleskeeb, ja wispelda siis pool naela head nisso jahho senna sekka, ja lasse sedda keeta, kunni se pan-

no