Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/559

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
542
Keiksuggused

ki peäle, ja lasse neid ahjo sees küpsta. Agga se ahhi ei pea mitte pallawam ollema, kuid et need 3 tundi ehk ennamgi aega seäl sees woiwad seista, et need läbbi ja läbbi kuiwaks sawad, ja siis woib neid noaga Pabberi peält lahti wotta. Needsinnatsed Munkid seiswad kül mönne päwa, kui neid agga ühhe hone sees hoitakse, mis hästi soe on.


747. Mandli leib. (Mandelschnitt.)

Harri pool naela maggusad Mandlid ja 3 ehk 4 tükki wihha Mandli koortest puhtaks, ja touka neid hästi penikesseks; panne siis 6 Loti riwitud Sukrut, ja 2 hästi wispeldud munna senna jure, ja segga sedda kaunist ärra. Leika sedda aego Raspli leiba wiloka wisi katki, panne need wilud rösti peäle, ja lasse neid ühhest küljest prunida, agga mitte ärrakörweda. Märi siis need ärraseggatud Mandlid sörme paksuste selle pruni külje peäle, panne need märitud wilokad Pabberi peäle, ja küpseta neid ahjus ehk Taarti panno sees pruunkoldseks. Panne neid pärrast Kastrulli sisse, walla poolt topi rööska koort ehk pima senna peäle, panne Sukrut, tük terwet Kannelit, ja terwet Sitroni koort senna jure, ja lasse neid sellega nattoke keeta, ning panne neid pärrast üllesandmisse waagna peäle. Te sedda Soosti 2 munna rebboga tummiks, wotta se Kannel ja se Sitroni koor seest ärra, ja walla sedda ülle. Kui koort ep olle, siis walla 2 lussika täit klaritud woid pima sisse, kui sa sedda tullele seäad. Sedda roga woib külmalt ja soalt süa.

748.