Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/561

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
544
Keiksuggused

liseks, ja annab temmale parremat näggo. Lasse sedda nüüd nattoke pruunkoldseks sada, ja tösta siis jälle sest torest taignast senna peäle, ja nenda peab ikka seddasamma wisi tehtama, kunni se taigen otsa saab. Kui agga se wiimne tores taigen on peäle töstetud, ja se mis waagna sisse on tilkunud, ka peäle märitud, siis ripputa Sukkati, ehk sissetehtud Pomerantsi kore träämlid senna peäle, ja kui pärrast se kook pruunkoldseks saab praetud, siis on ta walmis. Wotta siis se wardas tulle ärest ärra, te need lönga otsad lahti, wotta se kook illusaste warda peält ärra, tomma se Pabber löngaga tükkis tassa seest wälja, panne se kook waagna peäle, ja lasse sedda piisi peäl sojas, ehk ahjo sees, mis wägga pallaw ep olle, kuiwada, et ta murredaks saab. Kui sa annad ülles laua peäle, siis panne sedda külliti waagna peäle, ehk leika keskelt katki, ja seäa sedda püsti seisma. Sesinnane kook saab weel parremaks, kui Pomerantsi kore träämlid igga korra wahhel ripputakse, kui se taigen peäle töstetakse. Sedda koki peab 3 tundi ni kange tulle äres ümberkeerma, kui pradigi, ommeti ei pea se tulli wägga liggi ollema, et ta äkkitselt ei sa pruniks, sest siis temma seestpiddi jääb tahkeks.


749. Minjonettid. (Mignonetten.)

Wotta üht naela woid, pesse keik sool hästi seest ärra, panne tullele, ja liguta ümber, ja kui se saab nattoke ennam, kui pool sullatud, siis wotta tulle peält mahha, ja liguta sees ümber, kunni ta paksuks lähhäb. Wotta siis 8 munna, panne

need