Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/562

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
545
Kokid.

need munna walged issipäinis ühhe riista sisse, agga need rebbud ja 20 Loti head nisso jahho peab selle woiga ärraseggama, ommeti peab nattoke jahho senna sisse pantama, enne kui munna rebbud sissepannakse. Wotta 3 pitsklasi röäska koort ehk pima, segga sedda, nattoke hawalt, selle taignaga ärra. Te siis pissikessi ümmargussi ehk pitkerkonsi Pabberi laekud, wispelda munna walged wahtuks, kalla neid, tassa ümberligutades, taigna sekka, ja panne sedda warsi laekade sisse. Lasse neid pärrast ni kaua ühhe parrajaste ködud ahjo sees küpseda, kunni sa katseks ühhe koki katki murrad, ja nääd sedda seest, kui ühhe käsna ollewad, siis on naad walmis.


750. Woi Munkid. (Buttermunken.)

Wotta ühhe naela woi peäle 20 munna, agga 10 munna seest jäwad walged mahha, 16 Loti head nisso jahho, mis essite peab tulle ees nattoke seisma, et se ressedus tommab seest ärra, 24 Loti riwitud ja soölutud Sukrut, ja üht peo täit maggusad Mandlid, mis korest peab puhtaks harrima ja öhhukessiks pitkerkonsiks träämliks leikkama. Klari se woi tulle peäl, ja walla sedda ühhe süggawa kiwwi waagna sisse, ning liguta kulbiga ühhe külje poole ümber, kunni se külmaks jääb. Panne nüüd essite nattoke jahho senna sekka, ja siis need munnad, se Sukkur, se jahho, mis järrele jänud, ja se koor mis riwi rauaga ühhe Sitroni peält ärrariwitakse. Saab se taigen hästi pekstud, et se nago lehtseks lähhäb, siis tösta lussikaga Munkid Pabberi peäle, sillita neid, ja seäa et naad

pit-
M m