Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/563

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
546
Keiksuggused

pitkerkonseks jäwad. Panne need Mandlid arwo Munkide peäle, ja tösta neid warsi ahjo sisse; agga se ahhi peab ni pallaw ollema, kui sa ühhe Pabberi tükki katseks senna sisse wiskad, se siis koldseks saab, kui se nanoke seäl sees on olnud. Ärra panne mitte wägga paljo kokid ühhe Pabberi tükki peäle. Sawad need küpseks, siis wotta neid ahjo seest wälja, lahhuta koki labbidaga Pabberi peält ärra, ja te neid ühhe Taarti rulli peäl kowweraks. Seddasinnast taignat woib ka pissikeste wask-Wormide sees küpsetada, agga siis ei pea ennam kui 12 Loti jahho woetama, ja keik munna walged peab heaks wahtuks issipäinis wispeldama, ning taignaga ärraseggama, kui taignat tahhab Wormide sisse panna, ja ahjo sisse tösta. Wormid peab hästi woidma, ja se ahhi ei pea mitte ni pallaw ollema, kui essimeste kokide pärrast tarwis lähhäb, sest needsinnatsed kokid wotwad ennam aega küpstes, kui need essimessed. Neid woib ka nisugguste Pabberi laekade sees küpsetada, kui need Minjonettidki, mis praego enne öppetati teggema.


751. Sukro Laastad. (Zuckerspäne.)

Peksa 15 munna rebbo ühtlase ühhe lussika täie penikesseks tougatud Anisiga, kunni need paksuks lähtwad; panne 12 Loti riwitud ja soölutud Sukrut senna sisse, liguta ümber, et se Sukkur sullab ärra, ja peksa siis 12 Loti head penikest nisso jahho senna sekka. Kasta ühhe sulle klaritud woi sisse, ja woia sellega laiad tinnatud plek- ehk wask-waagnad, ja kalla siis nattoke taignat senna sisse; märi sedda

taig-