Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/565

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
548
Keiksuggused

tud on, kasta ühhe sulle senna Sahwti sisse, ja mali sedda siis arwo senna peäle. Ripputa wimaks sedda järrele jänud Sukrut senna peäle, ja leika sedda taignat kahhe sörme laiaks ja ühhe korteri pitkusiks träämliks katti, panne Pabberi peäle, ja lasse neid ahjo sees küpseda. Sawad need küpseks, siis tomba se Pabber ahjo su ette, ja wotta pankoki labbidaga ühhe träämli hawalt wälja, ja kera need warsi Taarti rulli ümber köwweraks. Agga se peab kermest tehtama, sest kui need träämlid külmaks jäwad, siis ei anna need ennast mitte köwweraks.


753. Hööwli Laastad. (Hubelspähne.)

Panne ni paljo riwitud ja soölutud Sukrut ühhe pissikesse Tee tassi täie Parberitsi Sahwti sekka, et se sest hästi paksuks saab, panne ka nattoke riwitud koort ühhe wärske Pomerantsi peält senna jure, segga keik hästi ärra, märi sedda öhhukeste wälja ühhe Ablati peäle, ja leika siis se Ablat poigiti kahhe sörme laiaks träämliks katki. Panne siis noppeste need träämlid ühhe ümmarguse pu ümber, mis Pabberiga ümbermässitud on, ja seäa sedda kange tulle lege ette, panne agga ühhe waagna pu alla, et se mis tilgub peält ärra, raisko ei lähhä. Kui need träämlid tulle ees nattoke kuiwaks läinud, ja hakkawad ennast köwweraks löma, siis pöra se pu teise küljega tulle wasto, et need träämlid ka teisel küljel kuiwaks sawad. Saab se tehtud, siis wotta neid pu peält holega ärra, ja panne neid äri möda ühhe soja potti ahjo peäle, siis need lähtwad isseennesest weel köwweramaks. Neid-

sinnat-