Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/567

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
550
Keiksuggused

kook selle wäljarullitud taigna seest, pöra se Kastrul ümber, woia se pohhi wäljaspiddi klaritud woiga, panne se kook senna peäle, ja lasse sedda leige ahjo sees küpseda; saab se küpseks, siis wotta se Kastrul ahjo seest wälja, ja kui se kangem pallawus koki seest ärrajahtunud, siis panne sedda üllesandmisse waagna peäle. Woia siis jälle se Kastrul klaritud woiga öhhukeste; leika sest üllejänud taignast penikessed träämlid koki rattaga wälja, panne ka neid wäljaspiddi Kastrulli pohja peäle pissikeste ruti wisi, ja lasse need otsad ümberringi möda Kastrulli ni pitkalt mahha käia, kui sa tahhad sedda Krokani körgeks sada, ja panne siis ühhe penikesse träämli senna ümberringi, mis need otsad peab kinni katma, ja märi neid wispeldud munnadega, et nemmad hästi kinni hakkawad. Panne agga tähhele, et se Krokang mitte ni körgeks ei sa, et se isseennesest katki langeb. Saab se tehtud, siis küpseta sedda ahjo sees, wotta se Kastrul seest wälja, ja lasse seista, kunni se kangem pallawus seest saab ärrajahtunud. Lahhuta siis se Krokang holega Kastrulli pohja peält ärra, et se mitte ei lähhä katki. La-uta sedda aego sissetehtud marjo ehk Pomerantsi lihha ehk mis sa tahhad senna essimesse koki peäle, öhhukeste wälja, panne siis se rutilinne kaas peäle, hoia agga, et Wüllingisse ei putu, waid et se kui üks korw seal ülle seisab, ja siis woib sedda laua peäle üllesanda. Kes sedda weel kännamaks tahhab tehha, wötko tük Sukrut, sullatago pitkamissi ja keetko sedda nattoke ühhe tinnamatta punnase ehk walge wask panno sees; katsu sedda sörmede wahhel, ja kui se wännib nago löng, siis on se

hea.