Lehekülg:Köki ja Kokka Ramat-1781.djvu/572

Allikas: Vikitekstid
Mine navigeerimisribale Mine otsikasti
Selle lehekülje õigsus on tõendatud.
555
Kokid.

panne neid järrestikko klaritud woi sisse. Agga need ei pea mitte wägga kitsalt riista sees ollema, et nendel maad on wäljapaisuda. Kui need ühhest küljest on küpsetud, siis pöra neid ümber, et se küpsmatta külg alla jääb, ja kui sa panno seest wottad ülles, siis panne neid halli pehme Pabberi peäle. Kui nisuggused kokid, mis woi sees keedetakse halli pehme Pabberi peäle sawad pandud, siis se rasw tommab seest wälja.


763. Ouna Munkid wüllitud ounest. (Aepfelmunken von gefüllten Aepfeln.)

Wotta Porstorpi oune, kori neid, leika üks wilokas teise otsa peält ärra, kaewa se seemne südda seest wälja, ja wülli neid sissetehtud Pomerantsi lihha ehk sissetehtud marjadega, ommeti ilma Sirupita. Panne siis se ärraleigatud wilokas jälle peäle, ja kinnita sedda ühhe penikesse pilbaga kinni. Te siis nendasuggust taignat kui praego enne öppetati, kasta ounad senna sisse, ja keeda neid klaritud woi sees.


764. Ouna Munkid teist wisi. (dito auf eine andere Art.)

Kori oune, leika üks wilokas teise otsa peält ärra, ja kaewa seemne süddamed seest wälja. Keeda siis kowwa ouna-Moosi, saab se Moos agga külmaks, siis segga sedda riwitud Sukkati, tougatud Mandli, riwitud Sitroni kore, ja riwitud Sukroga ärra. Saab se Moos hästi ärraseggatud, siis wülli sedda nende oöneste ounade sisse,

ja